PEKAO SA - Bank Polska Kasa Opieki S.A

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) została podpisana w dniu: 2007-06-06

Kredyty Rodzina na swoim bank Pekao S.A. może udzielać począwszy od dnia: 2007-07-02

Informacje o banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. działa już od 80 lat. Za jego początek uważa się datę 17 marca 1929 roku, kiedy to decyzją Ministerstwa Skarbu powołany został Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Statutowym zadaniem banku było objęcie swoim działaniem wszystkich większych skupisk Polaków poza granicami naszego kraju.

Od 1999 roku Bank Pekao S.A. jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej o nazwie UniCredito Italiano. Bank Pekao S.A. jest jednym z największych banków w tej części Europy jak i największym bankiem w Polsce, jeżeli chodzi o kapitalizację rynkową. Swój sposób działania prowadzi na zasadzie segmentacji - dla każdego rodzaju klientów wydzielony jest segment odpowiedzialny za ich obsługę. Z jego usług korzysta około 5 milionów klientów.

Kredyty z dopłatami w Pekao S.A.

W swojej bogatej ofercie skierowanej do klienta indywidualnego posiada również możliwość skorzystania z kredytu preferencyjnego w ramach programu Rodzina na swoim. Dzięki temu programowi Skarb Państwa przez 8 kolejnych lat będzie dopłacał do odsetek kredytu 50% ich wysokości, co ułatwi spłatę kredytobiorcom.

Bank Pekao S.A. gwarantuje, że okres spłaty kredytu z dopłatami rządowymi trwać może do 30 lat, dzięki czemu możliwe jest ustalenie wygodnych do spłaty rat. Spłata może odbywać się na dwa sposoby. Klient ma do wyboru równe bądź też malejące raty kapitałowo-odsetkowe. W przypadku, gdy docelowy kredytobiorca niema wystarczającej zdolności kredytowej do umowy mogą przystąpić inni członkowie rodziny. Bank gwarantuje także dostępność wysokich kwot zaciąganych kredytów.